Издавање биометријских пасоса у Амбасади Републике Србије

By 23rd новембар 2010Архива

Вазне информације у вези издавања биометријских пасоса у Амбасади Републике Србије у Лондону

Након веома успесне јавне трибине са конзулом саљемо вам неке основне информације у вези издавања нових биометријских пасоса.

Издавање нових биометријских пасоса у Амбасадама Републике Србије у свету отпоцеце сукцесивно, након инсталирања одговарајуце опреме за узимање биометријских података. Амбасада Републике Србије у Лондону налази се на листи приоритета за инсталацију потребне опреме. О тацном датуму отпоцињања пријема захтева за нове пасосе грађане це Амбасада накнадно обавестити посредством интернет сајта Амбасаде, удрузења насих грађана и Цркве.

За узимање биометријских података бице потребно 30 до 40 минута по странци. Због тога це се оно врсити искљуциво у претходно заказиваним терминима. Са заказивањем це се отпоцети цим се прецизно буде сазнао датум отпоцињања издавања пасоса.

Биометријски пасоси це се израђивати у Србији.

Нове биометријске пасосе моци це да добију само они грађани који имају јединствени матицни број грађана (ЈМБГ) и пријављено пребивалисте у Републици Србији. То знаци да це родитељи деце рођене у иностранству морати најпре у Србији да регулису пријаву рођења детета, изврсе пријаву пребивалиста и добију ЈМБГ за дете. Такође, лица која су примљена у дрзављанство Републике Србије или лица која су браком променила презиме мораце најпре да изврсе упис статусних промена у матицне књиге и пријаву пребивалиста у Републици Србији.

Лица која немају пријављено пребивалисте у Србији или ЈМБГ, а немају другу могуцност да путују моци це да добију путни лист на старом обрасцу, према досадасњим ценама и процедури.

Од документације уз молбу за издавање новог биометријског пасоса бице потребно поднети:

1. Уверење о дрзављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, а у иностранству це се толерисати до 1 године стар – оригинал на увид
2. Српски извод из матицне књиге рођених не старији од 6 месеци, а у иностранству це се толерисати до 1 године стар – оригинал на увид
3. Документ који доказује идентитет подносиоца захтева (на увид): плави пасос, лицна карта или српска возацка дозвола
4. Позељно је прилозити фотографију 5X5 цм

О тросковима издавања новог биометријског пасоса, као и о прецизном датуму отпоцињања пријема захтева и узимања биометријских података проверите wеб сајт Амбасаде где це се те информације потврдити накнадно.

Уколико вас плави пасос истице ускоро, или нисте сигурни у вези датог ста да радите, саветујемо вас да се обратите конзулраном одељењу Амбасаде које це моци да вам да најбољи савет: http://www.serbianembassy.org.uk/srpski/contact.php

Информације о могуцности путовања са два пасоса мозете наци на страницама Home Office-а (http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/ukresidency/transfervisatopassport//)
У разговору са Home Office-ом, у понедељак 10. новембра, били смо разуверени да це дрзављани Србије, са пуновазном визом у плавом пасосу и, уколико нису извадили нови црвени пасос и у њега пребацили нову визу, моци да путују, као и до сада, са оба пасоса. Уколико зелите висе информација, проверите wеб сајт Home Office-а (наведена адреса горе) или позовите 0870 606 7766 радним даном (време варира у односу на имиграциони центар који зовете). Висе информација у вези имиграционих центара мозете наци на
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/contact/contactspage/peos/

Wеб презентација Амбасаде Републике Србије (www.serbianembassy.org.uk) це азурирати информације како оне буду пристизале из Србије.

Српско Друство, Српски Савет и Српски Сити клуб це ових дана послати заједницко писмо званицним институцијама у Србији у вези насе забринутости због новонастале ситуације и захтева да се закон о лицним исправама сто пре усвоји.